Inapoi la prima pagina

   
monument 

Turn clopotnita

cod IS-II-m-A-03907.04
comuna IASI
localitate IASI
datare Secol datare: sec. XVII.
tip turn clopotnita
ansamblu Ansamblul fostei Manastiri Barnovschi
componente
(click pentru mai multe informatii)
 
adresa Str. Ghica Voda 26
descriere 

Descrierea stării actuale: funcţional (clopotniţă)

Istorie:

Turnul a fost construit o dată cu biserica mănăstirii Barnovschi (1627-1633). Aşezat în partea de sud a incintei, cândva înconjurată de zid, el permitea accesul în interior, prin bolta de la parter. Turnul adăposteşte în prezent clopotele bisericii dar funcţia sa principală a fost, mai curând, aceea de a oferi un loc de apărare şi de refugiu (Viorel Erhan:2003, p.134). Tainiţa amenajată în grosimea zidului este un bun indiciu în acest sens (Monumente istorice bisericeşti... :1974, p.280). În interior se află o scară săpată tot în zid, ce duce spre camera clopotelor. Mai putem vedea creneluri şi alte amenajări cu rol defensiv (Viorel Erhan :2003, p.134; N.A. Bogdan :2004, p.216). La începtul secolului XX mai exista încă o mică încăpere lângă turn, unde se găsea „un canal, deasupra a două başte de piatră”, canal ce trezea curiozitatea celor de atunci, pentru că nimeni nu ştia „unde duce” (N.A. Bogdan :2004, p.216).

Construcţia, clopotele:

Are o bază pătrată şi se înalţă pe două etaje, deasupra boltei parterului. Are o suprafaţă de aproape 100 de metri pătraţi. De la nivelul ferestrelor clopotniţei în sus, el se îngustează iar muchiile se lărgesc, devenind laturi mai inguste ale turnului. Este construit din piatră fasonată în exterior (Viorel Erhan :2003, p.134). În turn sunt trei clopote. Două au fost donate de ctitor. Pe clopotul mare, făurit în Liov (Lemberg), în prezent fisurat şi neutilizabil, este inscris numele domnitorului Miron Barnovschi şi anul când a fost dăruit mănăstirii (1628). Un alt clopot este inscripţionat cu anul 1715 (Viorel Erhan :2003, p.134). Biserica a suferit numeroase intervenţii în secolele XVII-XIX, iar în ultimii ani a fost din nou reparată şi restaurată. În contrast cu ea, turnul păstrează mult mai bine forma din secolul al XVII-lea (Nicolae Stoicescu : 1974, p.436).

Bibliografie:

BOGDAN, N.A. Oraşul Iaşi. Monografie istorică şi socială, ilustrată, retipărire a ediţiei a II-a (din 1913), Iaşi, Editura Tehnopress, 2004
ERHAN, Viorel Mănăstiri şi biserici din oraşul Iaşi, Iaşi, Editura Tehnopress, 2003
***Monumente istorice bisericeşti din Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi, Editura Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, 1974.
STOICESCU, Nicolae Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, 1974

Cătălina Mihalache cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"

revenire la pagina de ansamblu

  inapoi la lista