Patrimoniu imobil - Programul de lucru


PROGRAM DE LUCRU

Compartimentul Monumente Istorice

Tipul activităţilor

Orele de lucru

verificări şi primiri documentaţii depuse în vederea emiterii avizelor pentru intervenţii la construcţii monument istoric

Luni – Joi:9,00 – 12,00

verificări şi primiri documentaţii depuse în vederea emiterii avizelor pentru intervenţii la construcţii în zone construite protejate

Luni – Joi:9,00 – 12,00

verificări şi primiri documentaţii depuse privind cerere precizare statut imobil

Luni – Joi:9,00 – 12,00

verificări şi primiri documentaţii depuse privind cerere drept preemtiune

Luni – Joi:9,00 – 12,00

- eliberări avize sau alte răspunsuri

Luni - Joi: 9,00 – 12,00- consultaţii consilier ing Virgil Babii, telefon: 0754.030960

- arh. Rodica Buliga

Luni – joi:9,00 – 12.00

Miercuri:

Observaţii:

  1. formularele pentru cereri de emitere avize se găsesc SECRETARIATUL INSTITUTUIEI sau pe pag. web www.monumenteiasi.ro
  2. funcţionarul public de serviciu va acorda asistenţă la completarea cererilor , va verifica dacă documentaţia depusă este completă şi va decide, în consecinţă, dacă aceasta poate fi primită;
  3. avizul se elibereaza dupa consultarea Comisiei Zonale a Monumentelor Istorice rei Programul şedinţei comisiei Zonale a Monumentelor Istorice nr. 1