Patrimoniu Imobil - Egispat

EGISPAT
PROGRAMULUI NATIONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMATIONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL IMOBIL (ARHEOLOGIE SI MONUMENTE ISTORICE) EGISPAT


In contextul instituirii de catre Ministerul Culturii si Cultelor a PROGRAMULUI NATIONAL DE IMPLEMENTARE A UNUI SISTEM INFORMATIONAL GEOGRAFIC (GIS) PENTRU PROTECTIA PATRIMONIULUI CULTURAL NATIONAL IMOBIL (ARHEOLOGIE SI MONUMENTE ISTORICE) EGISPAT, Directia judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Iasi a initiat un proiect pilot de cartografiere digitala a monumentelor
Informatizarea activitatii de cartografiere a patrimoniului imobil, coroborata cu o conceptie unitara privind sistemul informational al cadastrului si al retelelor edilitare, legiferate prin Legea nr. 7/1996 si prin Ordinele nr. 91/N/2 iunie 1997 al MLPAT si nr. 912 –CP-2 iunie 1997 elaborate de ANCPI, precum si Legea nr. 350 din iulie 2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, va avea ca efect reducerea costurilor sociale legate de analiza, modelarea si identificarea solutiilor de gestiune urbana a patrimoniului cultural dar si de cresterea eficientei procesului decizional.
Astfel printre aplicatiile prioritare ale directiei se numara:

  • sistemul de informatie al cadastrului general al monumentelor;
  • sistemul gestiunii patrimoniului cultural;
  • sistemul publicitatii on-line;
  • elaborare fisa tehnica.

Obiective principale:

1) inventarierea siturilor arheologice si a monumentelor istorice din punct de vedere cartografic in vederea asigurarii identificarii, documentarii si inventarieirii patrimoniului imobil
2) asigurarea cat mai eficient a protectiei juridice si materiale a patrimoniului imobil

Obiective specifice:

1) realizarea hartilor digitale a siturilor arheologice din judetul Iasi
2) marcarea pe harti digitale a conturului fiecarui monument istoric si a fiecarui sit arheologic, precum si a zonelor de protectie;
3) completarea informatiilor si datelor despre monumentele istorice si siturile arheologice pentru baza de date a Institutului National al Monumentelor Istorice;
4) colaborarea cu muzeele, autoritatile locale si institutiile academice pentru realizarea acestui proiect.

Beneficiari

• Institutiile, organizatiile si persoanele care detin sau au in proprietate sau administrare obiective inscrise in LISTA NATIONALA A MONUMENTELOR

ISTORICE.
• Institutiile de specialitate – muzeele, universitatile, institutele academice
• Autoritatile administratiei publice centrale de specialitate, institutiile de specialitate subordonate acestora si autoritatile administratiei publice locale.
Impactul proiectului:
• completarea bazelor de date despre monumentele istorice si siturile arheologice a Institutului National al Monumentelor Istorice;
• informarea autoritatilor locale asupra indentificarii si inventarierii din punct de vedere cartografic a patrimoniului imobil;
• informarea proprietarilor sau titularilor altor drepturi reale asupra patrimoniului imobil asupra intretinerii, conservarii, consolidarii, restaurarii si punerea in valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice din zona studiata;
• cresterea vizibilitatii institutiilor partenere in proiect;
• imbunatatirea imaginii institutiilor implicate in proiect;
• Stimularea parteneriatelor intre institutiile stiintifice si de cultura

Diseminarea rezultatelor

Metode de diseminare a rezultatelor proiectului:
• Proiectul si rezultatele sale vor fi prezentate in cadrul Comisiei Regionale a Monumentelor Istorice
• Autoritatile locale, comunitatea academica, institutiile de specialitate, precum si proprietarii sau titularii altor drepturi reale asupra patrimoniului imobil, vor beneficia de informatiile care vor fi adunate, in sprijinul intretinerii, conservarii, consolidarii, restaurarii si punerea in valoare prin mijloace adecvate a monumentelor istorice din zona studiata

Justificarea proiectului


OBIECTIVE INDEPLINITE
In in cadrul acestui proiect, in perioada 2007-2008 Directia judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural Iasi National a realizat:


Hramul bisericii, Localitatea, Atestare, Ctitori
1. Sf. Treime, Baiceni – Cucuteni, Sec. XIX,
2. Nasterea Sf. Ioan Botezatorul. Borosesti – Scanteia, 1868, Manolache Costache Epureanu
3. Buna Vestire, Bradicesti – Dolhesti, Ante 1691, Episcopul Varlaam de Husi
4. Sf. Voievozi Mihail si Gavril, Braesti, Ante 1816
5. Sf. Nicolae, Ciurbesti – Miroslava, 1806,
6. Sf. Voievozi Mihail si Gavril, Costesti – Targu Frumos, 1777, Petre Palade, Secara
7. Sf. Pantelimon, Dobrovat (Moldoveni), 1797 sau 1825.
8. Sf. Nicolae,Fedeleseni – Strunga, 1747
9. Sf. Apostoli Petru si Pavel, Homita – Cristesti, 1852-1853, Mutata din Letcani
10. Sf. Nicolae, Iepureni – Andrieseni, 1837,
11. Sf. Nicolae, Ipatele, ~1805
12. Adormirea Maicii Domnului, Jigoreni – Tibanesti, 1813, Reconstruita de Ioan Carp
13. Sf. Nicolae , Larga Jjia – Movileni, ~1904
14. Adormirea Maicii Domnului, Madarjac, 1780-1781, Mihail Madarjac
15. Sf. Grigore Bogoslovul, Madarjesti – Baltati, Ante 1813, Grigore Drama
16. Sf. Ioan Teologul, Manastirea – Dagata, 1723
17. Sf. Voievozi Mihail si Gavril, Mironeasa, 1803
18. Sf. Cuvioasa Paraschiva, Miroslavesti, 1535, Refacuta la 1698 si 1755
19. Sf. Gheorghe, Pausesti – Dumesti, 1643, Ieremia Murgulet
20. Sf. Treime, Radeni – Popesti, 1710, Smaranda Palade
21. Sf. Voievozi Mihail si Gavril, Radeni – Trifesti, Sec. XVIII
22. Sf. Gheorghe, Scheia, Sec. XVII , Vasile Lupu
23. Buna Vestire, Sinesti, Ante 1717
24. Nasterea Maicii Domnului, Stolniceni Prajescu, 1810, Ioan Prajescu
25. Sf. Voievozi Mihail si Gavril, Suhulet – Tansa, ~1800, Lupu Lazar
26. Taierea Capului Sf. Ioan Botezatorul,Poiana (Trestiana) – Schitu Duca, 1744
27. Sf. Gheorghe, Valeni (fost Gaureni) – Tibanesti, 1727, Chiriac Bacu, Loghin si Vasile Smeria
28. Sf. Voievozi Mihail si Gavril, Verseni – Miroslavesti, Sec. XIX
29. Sf. Nicolae, Vorovesti – Miroslava, 1768
30. Sf. Voievozi Mihail si Gavril, Zlodica – Ceplenita, Ante 1812,Stefan Bosi

01. BISERICA SF. NICOLAE - com.ARONEANU sat.ARONEANU
02. BISERICA SF.ILIE-com.ARONEANU sat.REDIU
03. MANASTIREA BARNOVA-com.BARNOVA.sat.BARNOVA
04. GARA VECHE-com.BARNOVA.sat.BARNOVA
05. SANATORIUL TBC- com.BARNOVA. sat.BARNOVA
06. BISERICA SF.APOSTOLI -com.BARNOVA.sat.PAUN
07. SCHITUL LUI TARATA- com.BARNOVA.sat.PIETRARIA
08. BISERICA INVIEREA DOMNULUI- com.BARNOVA sat VISAN
09. GARA - com.CIUREA.SAT.CIUREA
10. FAB.DE CARAMIDA -com.CIUREA.sat.CIUREA
11. HAN SANTA (moara) - com.CIUREA sat.CURATURI
12. MANASTIREA HLINCEA - com.CIUREA sat.HLINCEA
13. BISERICA SF.MIHAIL SI GAVRIL -com.CIUREA sat.PICIORU LUPULUI
14. BISERICA SF.NICOLAE- com.HOLBOCA sat.HOLBOCA
15. BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI- com.HOPLBOCA.sat.RUSENII VECHI
16. BISERICA SCHIMBAREA LA FATA- com.LETCANI.sat.CUCUTENI
17. BISERICA SF.ARHANGHELI- com.LETCANI.sat.CUCUTENI
18. BISERICA NASTEREA SF.IOAN- com.LETCANI.sat.COGEASCA
20. BISERICA SF.DUM(ROTUNDA)- com.LETCANI.sat.LETCANI
21. GARA sec.XIX- com.LETCANI.sat.LETCANI
22. BISERICA SF.IMPARATI- com.LETCANI.sat.LETCANI
23. CASA DIMITRIE ANGHEL- com.MIROSLAVA.sat.CORNESTI
24. BISERICA SF.NICOLAE- com.MIROSLAVA sat.CORNESTI
25. CASA STURZA- com.MIROSLAVA sat.MIROSLAVA
26. BISERICA NASTEREA MAICII DOMNULUI- com.MIROSLAVA.sat.MIROSLAVA
27. BISERICA SF.VOIEVOZI-com.MIROSLAVA.sat.PROSELNICI
28. BISERICA SF.NICOLAE- com.SCHITU DUCA.sat.POIENI
29. ANSAMBLU SPITAL- com.SCHITU DUCA.sat.POIENI
30. BISERICA DUMINICA TUTUROR SFINTILOR Sfintilor Comuna Schitu-Duca, sat Pocreaca
31. BISERICA ADORMIREA MAICII DOMNULUI- com.SCHITU DUCA
32. BISERICA SF.NICOLAE- com.SCHITU DUCA.sat.SLOBOZIA
33. BISERICA SF.NICOLAE- com.VICTORIA.sat.LUCENI
34. BISERICA SF.NICOLAE- com.VICTORIA.sat.SCULENI

BISERICA SF. NICOLAE - SAT ARONEANU, COMUNA ARONEANU
ANSAMBLUL MEDIEVAL "CURTEA DOMNEASCA" SAT COTNARI, COMUNA COTNARI
ANSAMBLUL CONACULUI CANTACUZINO-DELEANU - SAT DELENI, COMUNA DELENI