Inapoi la prima pagina

   
monument 

Chilii - ruine

cod IS-II-m-A-03907.03
comuna IASI
localitate IASI
datare Secol datare: sec. XVII.
tip constructie (ruine)
ansamblu Ansamblul fostei Manastiri Barnovschi
componente
(click pentru mai multe informatii)
 
adresa Str. Ghica Voda 26
descriere 

Datare: construcţie iniţială în secolul XVII;
Descrierea stării actuale: a rămas doar nivelul inferior, lipit de turnul de la intrare.

Istorie:

Fiind de la început (1627) închinată ca mănăstire la Sfântul Munte (Monumente istorice bisericeşti...:1974, p.279), biserica a fost, desigur,  înzestrată cu toate construcţiile necesare, în primul rând cu un număr de chilii pentru călugări. Dar construcţiile iniţiale, din secolul al XVII-lea, nu au rezistat în timp (Monumente istorice bisericeşti...:1974, p.280). Astfel încât, la 1786, nu doar casele egumeneşti au fost refăcute de arhimandritul Iacov (Nicolae Stoicescu:1974, p.436), dar şi, foarte probabil, chiliile. Se ştie că în chiliile mănăstirii Barnovschi a funcţionat o şcoală „cu caracter enciclopedic, în limba greacă”, pentru copii marilor familii boiereşti (Monumente istorice bisericeşti...:1974, p.283). Mai precis, după incendiul din 1723, aici a fost mutată provizoriu şcoala domnească de elină, ca şi ciclul elementar de greacă (Constantin Cihodaru, Gheorghe Platon:1980, p.293, 304). Din 1762, şcoala domnească s-a mutat lângă Mitropolie (Constantin Cihodaru, Gheorghe Platon:1980, p.293, 294). Şcoala elementară a funcţionat în continuare, timp de peste un secol (Constantin-Liviu Rusu, Ioan Holban, Ioan Caproşu, Dumitru Vacariu, Lucian Vasiliu:1994, p.27). La începutul secolului XX toate construcţiile anexe ale bisericii, cu excepţia turnului-clopotniţă, erau deja în ruină (N.A.Bogdan:2004, p.216). În 1983, prin planul de sistematizare a noului centrului civic al oraşului, aceste ruine au fost demolate (Viorel Erhan:2003, p.134).

Bibliografie:

BOGDAN, N.A. Oraşul Iaşi. Monografie istorică şi socială, ilustrată, retipărire a ediţiei a II-a (din 1913), Iaşi, Editura Tehnopress, 2004
CIHODARU, Constantin; PLATON, Gheorghe, Istoria oraşului Iaşi, vol.I, Iaşi, Ediura Junimea, 1980
ERHAN, Viorel Mănăstiri şi biserici din oraşul Iaşi, Iaşi, Editura Tehnopress, 2003
***Monumente istorice bisericeşti din Mitropolia Moldovei şi Sucevei, Iaşi, Editura Mitropoliei Moldovei şi Sucevei, 1974.
RUSU,Constantin-Liviu; HOLBAN, Ioan; CAPROŞU, Ioan; VACARIU, Dumitru;VASILIU, Lucian, Iaşi, Casa de presă-editură Cronica, 1994
STOICESCU, Nicolae Repertoriul bibliografic al localităţilor şi monumentelor medievale din Moldova, Bucureşti, Direcţia Patrimoniului Cultural Naţional, 1974

Cătălina Mihalache cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"

revenire la pagina de ansamblu


  inapoi la lista