Casa Mitropolitului Dosoftei, Muzeul Literaturii Romane

Denumire                         Casa Mitropolitului Dosoftei
Subordonare                     Muzeul Literaturii Române
Localitatea                       IASI
Comuna                          
Adresa                             Str. Anastasie Panu nr. 54
Cod postal                        700019
Telefon                             0232/146.321
Fax                                 
Acces                              DN 28
Program                           10:00 - 17:00; luni: închis
Anul înfiintării                    1970
Director                            Dan Jumară
Descriere                        
Monument de arhitectură, constructie laică din perioada lui Antonie Vodă Russet, din anii 1673 - 1679, casa a fost anexă a vechii Curti Domnesti din Iasi si sediul tiparnitei lui Dosoftei până în 1686, când acesta a fost nevoit să plece în Polonia. Directia Monumentelor Istorice a restaurat-o în perioada 1962 - 1968, în vederea deschiderii Sectiei de literatură română veche a Muzeului Literaturii Române Iasi. În cele două încăperi de la parter si una de la etaj a fost organizată o expozitie ilustrativă pentru dezvoltarea literaturii române din cele mai vechi timpuri si până în anul 1830, inclusiv cea cu caracter istoric. Sunt expuse manuscrise, cărti rare: Biblia de la Bucuresti (1688), Psaltirea slavonă tipărită de Coresi, Cartea de învătătură a mitropolitului Dosoftei, o copie a unui Pateric, manuscris slavon din 1350 - 1380, un fragment al unui manuscris din perioada lui Alexandru cel Bun, pagină din Evangheliarul copiat de Gavriil Uric (1429), Minei copiat la 1429 de diacul Fedca din porunca lui Stefan cel Mare, Liturghier tipărit de Macarie la 1508, Apostolul copiat de popa Bratu din Brasov, Molitvelnic tipărit de Dimitrie Liubavici, un Triod tipărit de Coresi (1578), Cazania lui Varlaam (1643), Psaltirea în versuri tipărită de Dosoftei (1673), un Hronograf care a apartinut lui Eminescu, cronicile lui Grigore Ureche, Ion Neculce, Miron Costin, Nicolae Costin; macheta de tiparnită din timpul lui Dosoftei; icoane vechi.
Categoria                         Muzeu municipal
Profil general                    Carte veche
Profil principal                   Carte veche, Memoriale - Istoria literaturii
Adresa WEB                    http://www.cimec.ro/Muzee/iasi/rom/index.htm
Adresa E-MAIL                
Publicatii                         
Persoana contact              Magda Jianu
Functie                           
revenire la pagina muzee si colectii