Inapoi la prima pagina

   
monument 

Biserica 'Nasterea Maicii Domnului'-Talpalari

cod IS-II-m-B-04078
comuna IASI
localitate IASI
datare Secol datare: sec. XIX. Din anul 1701. Pana in anul 1800.
tip biserica de zid
adresa Str. Talpalari 3
descriere 

Biserica Talpalari, cu hramul Naşterea Maicii Domnului (8 septembrie) şi Sf. Ilie(20 iulie)

Istorie:

La originile ei stă o ctitorie a marelui vistiernic Iordachi Cantacuzino cel Bătrân, cumnatul lui Vasile Lupu, ridicată prin anii 1630-1660(Bogdan: 222). Din ea au rămas doar zidurile, fiind refăcută în veacul următor(Balş: 248), în jurul anului 1760(Caproşu: 381). În 1797 era acoperită cu draniţă(Bogdan: 222). Ardea însă la 19 iulie 1827, împreună cu o bună parte din oraş, bolţile fiind reconstruite repede de marele vornic Dimitrie Cantacuzino(Balş: 248; Caproşu: 381). Un tablou în ulei ni-l reprezintă, împreună cu soţia sa Pulcheria, ţinând chivotul bisericii în mâni(Caproşu: 381). În perioada 1884-1890, biserica a fost din nou reparată, iar clopotniţa reconstruită pe cheltuiala epitropilor săi(Bogdan: 222).

Memoria locului:

  • De această biserică se lega viaţa spirituală a breslei tălpălarilor din mahalaua din vale, dinspre Bahlui, amintirea acesteia persistând, la început de secol XX, printr-o enormă făclie de ceară(Bogdan: 222).
  • În memoria Iaşilor, aşezământul se consacrase, după cum arăta un document din 20 mai 1710, drept „...biserica dumisale răpăosatului Iordachi, ce au fost vistiernic...”(Bogdan: 223).
  • La puţin timp după refacere, Talpalarii ca servi drept lăcaş de cult pentru Academia Mihăileană, de care era despărţită numai printr-un zid de piatră, în care se făcuse o deschidere pentru a permite trecerea(Caproşu: 381).
  • În biserica Talpari este înmormântat unionistul Mihalache Cantacuzino Paşcanu, decedat la 1 ianuarie 1857(Caproşu: 381). Tot acolo sunt îngropaţi binefăcători ai aşezământului din diferite familii: paharnicul Athanasie Gosanu(m.1776), Iordachi Beldimano(m.1870), Dimitrie Beldimano(1873) etc(Erhan: 162).

Bibliografie:

Balş, Gheorghe, Bisericile moldoveneşti din veacurile al XVII-lea şi al XVIII-lea, Bucureşti, Institutul de arte grafice „E.Marvan”, 1933.
Bădărău, Dan, Caproşu, Ioan, Iaşii vechilor zidiri, Iaşi, Casa Editorială Demiurg, 2007.
Bogdan, Nicolae Andriescu, Oraşul Iaşi. Monografie istorică şi socială, ilustrată, Iaşi, Ed. Tehnopress, 1997.
Erhan, Viorel, Mănăstiri şi biserici din oraşul Iaşi şi împrejurimi, Iaşi, Ed. Tehnopress, 2003.

Andi Emanuel Mihalache cercetător ştiinţific, Institutul de Istorie "A. D. Xenopol"

revenire la prima pagina

  inapoi la lista