Inapoi la prima pagina

   
monument 

Biserica 'Sf. Nicolae'

cod IS-II-m-B-04099
comuna IPATELE
localitate BACU
datare Datare precisa: 1789.
tip biserica de zid
descriere 

Bîcu, fost Şendreni, comuna Ipatele, jud. Iaşi. Denumirea „Bâcu” a fost oficializată abia în 1904.
Referinţe cartografice/toponimie: pe râul Stavnic
Proprietarul originar: Enache Buzilă logofăt de Vistierie.

Istoric:

Localitatea este atestată în 1617, sub denumirea de „Şendreşti”. Satul Şendreni a aparţinut slugerului Adam Luca (famile înrudită cu Ioan Neculce, cronicarul). A trecut apoi în proprietatea cronicarului Vasile Buzilă logofăt III, de la care a fost moştenit de fiul său Enache Buzilă logofăt de Vistierie. După moartea acestuia, din 1806, satul a trecut în stăpânirea fratelui său, Petrache Buzilă. Pe la 1816, proprietar era Iordache Gane, căsătorit cu Anastasia, fiica lui Petrache Buzilă.     În secolul XVI, vechiul Şendreşti a avut o vatră pe malul drept al Stavnicului, existentă şi la mijlocul secolului al XVII-lea, sub stăpânirea clucerului Andoca. În secolul XVIII, sub Vasile Costachi Negel, satul a fost mutat pe malul stâng al Stavnicului Nou, lângă moara proprietarului. În acelaşi timp, pe partea moşiei Şăndreni a familiei Buzilă s-a format o nouă aşezare, în jurul bisericii din satul actual Bâcul, vatră existentă la 1772. În jurul anului 1845 satul se numea, concomitent Bâcul şi Şendreni. Denumirea  „Bâcul” s-a impus oficial abia în 1904.
Inscripţii: Pe un potir de la biserica „Sf. Nicolae” (Bâcu): „Pomeneşte Doamne pe robii tăi Iordache Gane cu soţia Smaranda. 1825” (M. Ciubotaru). [Numele soţiei este diferit; să fie vorba de o a doua căsătorie?]

Bibliografie:

N. Stoicescu, Repertoriul, p. 492;
Mircea Ciubotaru, Comuna Ipatele. I. Studiu istoric. Toponimie, Iaşi, Editura Apollonia, 2001, p. 120-130.
Pentru familia ctitorului, Buzilă, vezi Ştefan S. Gorovei, Miscellanea genealogica II (Enache Buzilă şi familia sa), în AIIAI, XXIII, Iaşi, 1986, p. 443-449; idem, Un cronicar necunoscut?, în „Cronica”, Iaşi, an XXI, nr. 10, din 7 martie 1986, p. 9; idem, Între Vasile Buhăiescu şi Vasile Buzilă. O problemă de ”paternitate” literară, în AIIAI, XXV/1, Iaşi, 1988, p. 445-451. [şi prefaţa la Herodotul de la Coşula?]

Dosare şi rapoarte în arhive:

Mihai Ungureanu, Monografia satului Bîcu (Şendreni), judeţul Iaşi, 1973, lucrare dactilografiată, aflată la Arhivele Naţionale Iaşi, colecţia Manuscrise, nr. 2012 (cu puţine informaţii utile).

SORIN IFTIMI muzeograf, specialist, Complexul Muzeal National "Moldova"

revenire la prima pagina

  inapoi la lista